Verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden van “Lecharmedesviolettes . com”

1. Voorwerp

Deze algemene verkoopvoorwaarden (CGV) regelen de contractuele relaties tussen het bedrijf “Le charme des violets”, hierna “de verkoper” genoemd, en elke koper, hierna “de klant” genoemd, die een aankoop op afstand doet website “Lecharmedesviolettes.com”, hierna “de site” genoemd.

Le Charme des Violettes is een detailhandelsonderneming gespecialiseerd in antieke producten en kunstwerken (hierna “producten” genoemd) en is verantwoordelijk voor de verkoop ervan aan de klant via haar site.

2. Producten

De producten die op de site te koop worden aangeboden, worden nauwkeurig en uitputtend beschreven. De verkoper verbindt zich ertoe producten te leveren die voldoen aan de in België geldende normen.

3. Prijs

De productprijzen zijn aangegeven in euro's. De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, maar de producten zullen worden gefactureerd op basis van de prijzen die gelden op het moment van validatie van de bestelling.

4. Bestelling

De klant kan zijn bestelling op de site plaatsen door het bestelproces te volgen. Voordat de klant zijn bestelling valideert, kan hij de details van de bestelling en de totale prijs ervan controleren en eventuele fouten corrigeren. Validatie van de bestelling houdt aanvaarding in van de algemene voorwaarden en productprijzen. De verkoper bevestigt de bestelling per e-mail.

5. Betaling

De betaling gebeurt online met creditcard of via Paypal. Betalingen zijn veilig. De bestelling wordt verwerkt en verzonden nadat de betaling is ontvangen.

6. Levering

De verkoopprijs is inclusief leveringskosten tot 3 kg voor België, Frankrijk, Luxemburg en Nederland. De producten worden door Mondial Relay geleverd op het relaispunt dat het dichtst ligt bij het adres dat de klant bij bestelling heeft opgegeven. De verkoper verbindt zich ertoe de producten zo snel mogelijk te leveren. De levertijden kunnen variëren afhankelijk van de bestelde producten en de bestemming.

Boven de 3 kg zijn voor deze landen en voor alle andere landen de leveringskosten de verantwoordelijkheid van de klant en worden aangegeven bij de bestelling. De levering gebeurt via Mondial Relay of via BPost, met of zonder tracking afhankelijk van de keuze van de klant bij aankoop.

7. Retourneren en terugbetaling

De klant heeft 3 dagen de tijd om onder opgave van redenen aan te geven dat hij niet tevreden is over het artikel en dat hij het wil retourneren. De klant heeft 14 dagen de tijd om producten die niet bij hem passen te retourneren. Producten moeten in de originele verpakking en in perfecte staat worden geretourneerd. Na ontvangst en inspectie vergoedt verkoper binnen 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde producten de prijs van de geretourneerde producten, exclusief bezorgkosten.

8. Geretourneerde en niet-opgeëiste pakketten

Indien de klant zijn pakket niet heeft opgehaald bij het Relay Point en dit pakket is teruggestuurd naar de verkoper, brengt deze laatste de koper hiervan op de hoogte en biedt aan om het op zijn kosten naar hem terug te sturen. Als de koper zich niet meldt, wordt het pakket na 1 jaar vanaf de datum van aankoop weer eigendom van de verkoper.

9. Persoonlijke gegevens

De verkoper verzamelt de persoonlijke gegevens van de klant die nodig zijn om de bestelling te verwerken. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De klant heeft recht op inzage, rectificatie en verwijdering van zijn persoonsgegevens.

10. Intellectueel eigendom

De inhoud van de site, in het bijzonder afbeeldingen, teksten en logo’s, is beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. Elke ongeoorloofde reproductie of gebruik van de inhoud van de site is verboden.

11. Geschillen

Elk geschil met betrekking tot de Algemene Voorwaarden en het gebruik van de site is onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van een geschil kan de klant de zaak voorleggen aan de bevoegde rechter. De verkoper verbindt zich ertoe vóór elke gerechtelijke actie een minnelijke oplossing te zoeken.

Door de Algemene Voorwaarden te aanvaarden en een bestelling op de site te plaatsen, erkent de klant dat hij al deze algemene verkoopvoorwaarden heeft gelezen en aanvaard.