Verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden van “Lecharmedesviolettes . kom”

1. Bezwaar

Deze algemene verkoopvoorwaarden (AV) regelen de contractuele relatie tussen het bedrijf "Le charme des violets", hierna "de verkoper" genoemd, en elke koper, hierna "de klant" genoemd, die op afstand een aankoop doet. Website "Lecharmedesviolettes.com" , hierna "de site" genoemd.

Le charme des violettes is een detailhandel gespecialiseerd in antiek en kunstvoorwerpen (hierna "producten" genoemd) en is verantwoordelijk voor de verkoop ervan aan de klant via haar site.

2. Producten

De producten die op de site te koop worden aangeboden, worden nauwkeurig en volledig beschreven. De verkoper verbindt zich ertoe producten te leveren die voldoen aan de in België geldende normen.

3. Prijs

De prijzen van de producten zijn aangegeven in euro's. De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, maar de producten zullen worden gefactureerd op basis van de prijzen die gelden op het moment van validatie van de bestelling.

4. Bestellen

De klant kan zijn bestelling op de site plaatsen door het bestelproces te volgen. Alvorens zijn bestelling te bevestigen, kan de klant de details ervan en de totale prijs controleren en eventuele fouten corrigeren. De validatie van de bestelling impliceert de aanvaarding van de AV en de prijzen van de producten. De verkoper bevestigt de bestelling per e-mail.

5. Betaling

De betaling gebeurt online met een creditcard of via Paypal. Betalingen zijn veilig. De bestelling wordt verwerkt en verzonden na ontvangst van betaling.

6. Levering

De producten worden door Mondial Relay geleverd op het relaispunt dat zich het dichtst bij het adres bevindt dat de klant bij de bestelling heeft opgegeven. De verkoper verbindt zich ertoe de producten zo snel mogelijk te leveren. Levertijden kunnen variëren afhankelijk van de bestelde producten en de bestemming. De verkoopprijs is inclusief leveringskosten tot 30 kg voor België en Luxemburg en tot 5 kg voor Frankrijk en Nederland. Voor andere landen zijn de bezorgkosten de verantwoordelijkheid van de klant en worden aangegeven bij de bestelling.

7. Retourneren en terugbetaling

De klant heeft een termijn van 3 dagen om met opgave van redenen te melden dat hij niet tevreden is met het object en dat hij het wenst terug te sturen. De klant heeft 14 dagen de tijd om de producten die niet bij hem passen terug te sturen. Producten moeten in hun originele verpakking en in perfecte staat worden geretourneerd. Na ontvangst en controle zal de verkoper de prijs van de geretourneerde producten, exclusief leveringskosten, binnen 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde producten terugbetalen.

8. Persoonsgegevens

De verkoper verzamelt de persoonlijke gegevens van de klant die nodig zijn om de bestelling te verwerken. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De klant heeft recht op inzage, rectificatie en verwijdering van zijn persoonsgegevens.

9. Intellectueel eigendom

De inhoud van de site, in het bijzonder de afbeeldingen, teksten en logo's, wordt beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. Elke ongeoorloofde reproductie of gebruik van de inhoud van de site is verboden.

10. Geschillen

Elk geschil met betrekking tot de AV en het gebruik van de site is onderworpen aan het Belgisch recht. Bij een geschil kan de klant zich wenden tot de bevoegde rechter. De verkoper verbindt zich ertoe een minnelijke schikking te zoeken alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen.

Door de AV te aanvaarden en een bestelling op de site te plaatsen, erkent de klant kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met al deze algemene verkoopvoorwaarden.