Juridische mededeling

Juridische kennisgeving

1. Bedrijfsidentificatie: Bedrijfsnaam: Le Charme des Violettes

Rechtsvorm: natuurlijk persoon vennootschap

Telefoonnummer: 0032(0)476299642

E-mailadres: info@lecharmedesviolettes.com

Bedrijfsnummer: BCE: 0769.401.030

BTW : /

2. Publicatiedirecteur: Jansen Carine

3. Sitehosting: Naam van host: Shopify Inc., Canadees bedrijf geregistreerd bij de TSX en NYSE Legal Department 151 O'Connor Street Ground Floor Ottawa, Ontario K2P 2L8 Canada.

4. Intellectueel eigendom: De website en de inhoud ervan zijn beschermd door wetten op het gebied van intellectueel eigendom. Elke reproductie, weergave, distributie of gebruik van de gehele website of een deel ervan en de inhoud ervan, op welke manier dan ook, is ten strengste verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf.

5. Bescherming van persoonsgegevens: Het bedrijf verbindt zich ertoe de privacy van zijn klanten en bezoekers van zijn website te respecteren. De persoonlijke gegevens die op de website worden verzameld, worden uitsluitend gebruikt voor orderbeheer en communicatie met klanten. Het bedrijf verbindt zich ertoe deze informatie niet aan derden bekend te maken.

6. Cookies: De website maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Cookies zijn kleine bestanden die op de computer van de bezoeker worden opgeslagen en waarmee de navigatie op de website kan worden gevolgd. Cookies kunnen worden uitgeschakeld in de browserinstellingen.

7. Geschillen: In geval van een geschil verbinden de partijen zich ertoe vóór elke gerechtelijke actie een minnelijke oplossing te zoeken. Als deze poging tot een minnelijke schikking mislukt, zijn de rechtbanken van [de stad waaraan u wettelijk verbonden bent] als enige bevoegd om het geschil op te lossen.

8. Toepasselijk recht: Dit document wordt beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwisting prevaleert de Franse versie van het document.