Juridische mededeling

Juridische mededeling

1. Bedrijfsidentificatie: Bedrijfsnaam: Le charme des violets

Rechtsvorm: natuurlijk persoon vennootschap

Adres hoofdkantoor: 32, rue de Loen te 5300 Andenne, België

Telefoonnummer: 0032(0)476299642

E-mailadres: info@lecharmedesviolettes.com

Ondernemingsnummer: KBO: 0769.401.030

BTW : /

2. Directeur publicatie: Jansen Carine

3. Hosting van de site: Naam van de host: Shopify Inc., een Canadees bedrijf geregistreerd bij de juridische afdeling van TSX en NYSE 151 O'Connor Street Ground Floor Ottawa, Ontario K2P 2L8 Canada.

4. Intellectuele eigendom: De website en de inhoud ervan worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Elke reproductie, weergave, distributie of gebruik van de gehele of een deel van de website en zijn inhoud, op welke wijze dan ook, is ten strengste verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf.

5. Bescherming van persoonsgegevens: De onderneming verbindt zich ertoe de privacy van haar klanten en bezoekers van haar website te respecteren. De persoonlijke gegevens die op de website worden verzameld, worden alleen gebruikt voor orderbeheer en communicatie met klanten. Het bedrijf verbindt zich ertoe deze informatie niet aan derden bekend te maken.

6. Cookies: De website maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Cookies zijn kleine bestanden die op de computer van de bezoeker worden opgeslagen en waarmee het navigeren op de website kan worden gevolgd. Cookies kunnen worden uitgeschakeld in de browserinstellingen.

7. Geschillen: In geval van een geschil verbinden de partijen zich ertoe een minnelijke schikking te zoeken alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen. Als deze poging tot minnelijke schikking mislukt, zijn alleen de rechtbanken van [Stad waaraan u wettelijk verbonden bent] bevoegd om het geschil te beslechten.

8. Toepasselijk recht: Dit document wordt beheerst door het Belgisch recht. In geval van een geschil prevaleert de Franse versie van het document.